Ön Bilgilendirme Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR

 

1.1 - SATICI

Ünvanı: Adım Adım Yayıncılık Yazılım Reklamcılık San. ve Tic.Ltd. Şti

Adresi: Rüzgarlı Bahçe Mah.Kavacık Kavşağı Gürbaşlar Plaza No:6/3 Kavacık Beykoz /İstanbul

Telefon: 0850 325 51 11

Fax: 0216 573 37 74

Eposta adresi: info@adimadim.com

 

 

1.2 - ALICI

 

Muhammed Enes Ekin

Adresi: AçıkTürbe Sokak No 56 Daire 4 - İstanbul / ÜSKÜDAR

Telefon: 531-3003819

Eposta adresi: menesekin@gmail.com

 

 

 

ÖDEME ŞEKLİ

 

 

28/10/2021

TESLİMAT ADRESİ

:

AçıkTürbe Sokak No 56 Daire 4 - İstanbul / ÜSKÜDAR

TESLİMAT ŞEKLİ

:

KARGO

FATURA ADRESİ

:

AçıkTürbe Sokak No 56 Daire 4 - İstanbul / ÜSKÜDAR

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti bedele dahildir.

 

ALICI tarafından sipariş onaylandıktan ve ürün bedelinin Satıcı’nın hesaplarına geçmesinden itibaren ürün o ay satıcı tarafından belirlenen tarihte, belirtilen teslimat adresine teslim edilir. SATICI’nın kusuru olmaksızın sistemden kaynaklanan sebeplerle SATICI’ya geç ulaşan siparişlerde/ödemelerde işbu süre dikkate alınmayacak olup SATICI malın ALICI’ya zamanında teslimi için gerekli makul özeni gösterecektir.

 

 

MADDE 3 ÖDEME

 

ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini Havale, Eft, Banka Kartı veya Kredi Kartı ile ödeyecektir. İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin Satıcı tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.

Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden Satıcı sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI, vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri ve benzeri bilgileri anlaşmalı olduğu banka ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin banka ile aralarında akdedilmiş olan sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kargo ücreti ödemeye dahildir. Kargo firmasının ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında gecikme veya ürünün teslim edilememesi de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü sorun nedeniyle Alıcı, Satıcı’ya karşı herhangi bir talep ve dava hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 4 TESLİM VE İFA

Satıcı, sipariş tarihinden bir sonraki ay içerisinde internet sitesinde belirlenen günde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre satıcı tarafından gerekli görülmesi halinde 10 gün daha uzatılabilir. Alıcı, sipariş konusu ürünün ifa tarihinin uzatılabileceği hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. Sipariş konusu ürünün ifa yeri, Kargo şirketinin teslim yerindeki deposudur.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

MADDE 5 CAYMA HAKKI

 

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

b)İade formu,

 

c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

d)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

e)ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

f) ALICI’nın taahhüdüne son verdiği tarihe kadar ALICI’ya sağlanan indirim, ürün veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olarak SATICI’ya cezai şart olarak ödenir. Bu kapsamda ALICI’ya verilen hediye, indirim veya diğer her türlü faydanın Piyasa Satış Fiyatı üzerinden bedeli ALICI tarafından SATICI’ya cezai şart olarak ödenir.

 

 

 

MADDE 6 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. İade edilecek ürün/ürünlerin yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

 

 

Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması ile birlikte almış olduğu ürünleri, kampanya veya taahhüt kapsamında verilen tüm hediye veya ürünleri ambalajı açılmamış olarak, eksiksiz ve tam bir şekilde iade etmekle yükümlüdür. Kampanya kapsamında kişisel bakıma yönelik ya da tüketime konu olan veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesi ile düzenlenen cayma hakkının kullanılamayacak nitelikte olan veya elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet veya tüketiciye anında teslim edilen dijital, gayrimaddi mal niteliğinde olan hediyelerin verilmiş olması durumunda, hediyenin piyasa satış fiyatı, TÜKETİCİ’ye ödenecek bedelden düşülerek TÜKETİCİ’ye ödeme yapılır.

 

 

MADDE 7 GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

İşbu formda yer alan ürün/ürünlere ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmayacaktır.

 

 

 

MADDE 8 SÖZLEŞME SÜRESİ

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler iş bu formda yer alan ürünün ALICI’ya teslim edilmesini takiben başlayacak ve sona erecektir

 

 

 

MADDE 9 BAŞVURU HAKKI

 

ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine iletebilir.

 

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. İşbu Ön Bilgilendirme ticarî amaçlarla yapılmaktadır