Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR

1.1 - SATICI

 

Ünvanı: Kitap Sandığım Yayıncılık San. ve Tic.Ltd. Şti

Adresi: Kitap Sandığım Yayıncılık Yazılım AŞ (Güneşli, Bağlar Mah. 24. Sok. No: 10/A Bağcılar / İstanbul)

 

Telefon: 0531 300 38 19

Fax: 0216 573 37 74

Eposta adresi: kitapsandigim.iletisim@gmail.com

MERSİS no:

 

 

1.2 - TÜKETİCİ

 

Adı/Soyadı/Ünvanı: Muhammed Enes Ekin

Adresi: AçıkTürbe Sokak No 56 Daire 4 - İstanbul / ÜSKÜDAR

Telefon: 531-3003819

Eposta adresi: menesekin@gmail.com

 

 

MADDE 2 KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin SATICI'ya ait www.kitapsandigim.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her türlü damga vergisi, harç ve giderler, mevcut veya ileride yasalarla gösterilen ve ileride öngörülecek tüm vergi, harçlar ile teminatlara ilişkin sigorta ücreti TÜKETİCİ’ya aittir.

 

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Vadeli Fiyatı

Ara Toplam(KDV Dahil)

Deneme Paketi

6

714 TL

714 TL

714 TL

Çapraz Ürün

-

-

-

-

Doktor Çantam kitabı

1

39,90 TL

39,90 TL

0 TL

Tüm Vergiler Dahil Toplam :

714 TL

 

 

 

MADDE 4 ÜRÜNLERİN TESLİM ŞEKLİ

 

4.1) Sipariş konusu olan tüm ürünler sipariş tarihi ile teslime hazır olup ALICI’nın talebi ve kullanımının kolaylığı için tüketicinin bildirmiş olduğu bebeğinin yaşı ile orantılı olarak adresine her ay düzenli olarak ilgili ay ürünü gönderilecektir. ALICI, söz konusu satışın blok satış olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.

 

4.2) SATICI, sipariş verildiği aydan sonraki ayda belirtilen tarihte ulaştırılmak üzere ilk sipariş konusu ürünü ALICI’ya teslim edilmesi maksadıyla kargoya verir. Bu süre satıcı tarafından gerekli görülmesi halinde on gün daha uzatılabilir. ALICI, sipariş konusu ürünün ifa tarihinin uzatılabileceği hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

4.3) Sipariş konusu ürünlerin ifa yeri, ALICI’nın bildirmiş olduğu adresi olup ALICI’nın herhangi bir nedenle kargoyu teslim alamaması nedeni ile ürünün teslim edildiği kabul edilir ve Satıcı’nın ifa borcu sona erdiğini ALICI kabul eder.

 

4.4) ALICI tarafından abone olunan ürün her ay düzenli olarak ALICI’ya teslim edilmek üzere kargoya verilir. ALICI, ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak belirli aralıklar ile teslimat yapılmasını kendi talebi olduğunu, teslim şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.5) Kargo firmasının ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında gecikme veya ürünün teslim edilememesi de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü sorun nedeniyle ALICI, Satıcı’ya karşı herhangi bir talep ve dava hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya teslim için bildirilen adrese teslimin herhangi bir nedenle yapılamamasından SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.7) Sözleşme konusu mallar, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya teslim için bildirilen adrese teslimin herhangi bir nedenle yapılamamasından Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda Satıcı’nın ifa yükümlülüğü sona erer.

 

 

MADDE 5 GENEL HÜKÜMLER

 

5.1) ALICI, www.kitapsandigim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Euro fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

5.2) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir.

 

5.3)ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini internet sitesi üzerinden Kredi Kartı veya Banka Kartı ile her ay düzenli ve otomatik olarak bu Kredi Kartı yahut Banka Kartı’ndan çekilmek üzere ödeyecektir.. İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin Satıcı tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.

Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden Satıcı sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI, vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri ve benzeri bilgileri anlaşmalı olduğu banka ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin banka ile aralarında akdedilmiş olan sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. (???)

 

5.4) Kargo ücreti ödemeye dahildir.

 

5.5) Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ALICI, Satıcı’nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu üç gün içerisinde tüketiciye bildirir ve on dört günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder. Bu gibi durumlarda sözleşme konusu ifa edilmiş sayılır. Bu durumda ALICI, kendisine teslim edilen ürünlerin bedellerini SATICI’ya ödemekle yükümlü olduğunu ve SATICI’nın kendisine ödenecek bedel üzerinden takas ve mahsup hakkını kullanabileceğini kabul eder.

 

5.7) Ürün/ürünlerin teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda onaylanmış olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ALICI, SATICI’nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.8) Ürün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının veya banka hesabının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI’nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, demonte halde, eksiksiz ve hasarsız biçimde SATICI’ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.9) SATICI hava muhalefeti, sıkıyönetim kararları, gümrük sorunları veya mahkeme kararları gibi mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirerek sözleşmeyi kesintiye uğratabilir. Bu durumda SATICI’nın ürünleri teslim yükümlülüğü askıda kalır.

 

5.10) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir. SATICI tarafından, teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edilir.

 

5.11) ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI'nın, ALICInın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

 

5.12) Sözleşmenin yasada düzenlenen veya işbu sözleşmede kararlaştırılan şartlar haricinde ALICI tarafından sona erdirilmesi halinde, sözleşmenin toplam bedeli cezai şart olarak ALICI tarafından SATICI’ya ilk talep halinde ödenir.

 

5.13) ALICI, işbu sözleşme ile ve/veya SATICI’ya ait her türlü veri toplama yöntemi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgilerin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kitap Sandığım Yayıncılık Yazılım Reklamcılık San. ve Tic.Ltd.Şti.olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü sıfat ile sunulabilecek her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Bakanlık ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek çerçevesinde; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da ve GDPR(The General Data Protection Regulation)’da sayılan şekillerde işlenebileceği, 3. kişilerle paylaşılabileceği, işlenebileceği ve başka amaçlarla kullanılabileceği, bu veriler ile SATICI veya ortak paydaşları tarafından ALICI ile her türlü iletişime geçilebileceği, ticari elektronik ileti gönderilebileceği konusunda bilgilendirildiğini ve tüm sayılan işlemlere onay verdiğini ve yapılan işlemlere muvafakat ettiğini beyan eder.

 

 

MADDE 6 CAYMA HAKKI

 

6.1) ALICI, ilk abonelik ayındaki malı teslim aldığı günden başlamak üzere on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

 

6.2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla SATICI’ya sözleşmede belirtilen adresine yöneltilmesi yeterlidir. Satıcı, malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı Satıcı’nın adresine geri göndermek zorundadır.

 

6.3) Bu hakkın kullanılması halinde,

a) Ürünün faturası,

b) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Ekinde bulunan Cayma Formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

6.4) Anılan sürelerde ve şartlarda cayma hakkının kullanılmaması veya istenen bilgi ve belgelerin sağlanmaması veya yasal olarak kendisine verilen herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeni ile TÜKETİCİ, cayma hakkını kaybeder.

 

 

MADDE 7 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. İade edilecek ürün/ürünlerin yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

 

 

MADDE 8 AYIPTAN SORUMLULUK

 

8.1) ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Malın ALICI tarafından teslim alınması halinde, Malın ayıpsız, hasarsız ve sağlam olduğunu ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. ALICI teslim edilen malın faturasını gerektiğinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.

 

8.2) Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda ise, ALICI SATICI’ya yazılı olarak ihbarda bulunarak ürün/ürünleri SATICI’nın adresine ulaştırır. Ürün/ürünler Satıcı tarafından ayıplı olup olmadıkları hakkında değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı taktirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, Satıcı tarafından iade alındığı tarihi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde ek bir nakli ALICI’ya iade edilecektir.

 

8.3) Satış sözleşmesi kapsamında teslim edilen malın satıcı veya sağlayıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen nitelikte sunulamaması halinde ALICI;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Malı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere malın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, ALICI’nın tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu kullanmadığı sözleşmenin kalan bedeli veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl ALICI’ya iade edilir.

 

 

MADDE 9 DİĞER HÜKÜMLER

 

9.1) İşbu Sözleşme Taraflar’ın tüm kanuni ve akdi haleflerini bağlar. Taraflar’ın akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.

 

9.2) İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken tüm bildirimler Taraflar’ın yukarıda belirtilen adreslerine ya da elektronik iletişim adreslerine veya diğer Taraf’a noter kanalı ile veya iadeli taahhütlü posta ile en az 15 (on beş) gün öncesinden bildirecekleri başka bir adrese usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır. Aksi halde yukarıda yazılı adreslere yapılacak olan tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracaktır.

 

9.3) Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

 

9.4) Her türlü damga vergisi, harç ve giderler, mevcut veya ileride yasalarla gösterilen ve ileride öngörülecek tüm vergi, harçlar ile teminatlara ilişkin sigorta ücreti ALICI’ya aittir.

 

 

MADDE 10 YETKİLİ MAHKEME

 

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

 

 

MADDE 11 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

 

ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini okuyup, tetkik ve teyit etmiştir.

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı …./…./2022 tarihinde bir (1) asıl olarak Taraflarca elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha Satıcı nezdinde muhafaza edilecek olup bir sureti ALICI’ya ilk teslimat ile teslim edilecektir.

 

 

 

SATICI : Kitap Sandığım Yayıncılık Yazılım Reklamcılık San. ve Tic.Ltd. Şti

ALICI :